Upit činjenica, pronađeno natuknica: 169

činjenica

činjenica (latinski factum), ono što je učinjeno, dogođeno; suprotnost: mišljeno (cogitum) ili kazano ...

Alembert, Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

alibi

alibi [a'libi:] (lat.: drugdje, na drugome mjestu). 1. U pravu, činjenica, dokaz da se neka osoba (najčešće ...

Alsop, Joseph

Alsop [ɔ:'lsɔp], Joseph, američki novinar i publicist (Avon, Connecticut, 11. X. 1910 – Washington, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

analitička kemija

analitička kemija, kemijska disciplina koja prirodoznanstvenim metodama prikuplja, obrađuje i tumači ...

a posteriori

a posteriori [~ ~o:'ri:] (lat.: iz potonjega, iz kasnijega, naknadno). 1. Po Kantu, sve ono što u našoj ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

autonomaštvo

autonomaštvo, naziv za politiku koja se od 1860. suprotstavljala zahtjevima za ujedinjenjem Dalmacije ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >