Upit čun, pronađeno natuknica: 6

čun

čun, najmanje plovilo, čamac plitka i ravna dna, oštrih ili odrezanih krajeva. Obično je od drva, duljine ...

korablja

korablja ili korab, općeslavenski naziv za brod; u užem smislu, naziv za neke vrste čamaca bez palube, ...

lađa

lađa. 1. Općenito brod ili kakvo drugo plovilo, ponajprije riječne plovidbe. 2. Tradicionalan otvoreni ...

ladva

ladva, monoksilni čamac (monoksil)  izduben tesanjem ili paljenjem jednog ili dvaju komada debla; kadšto ...

piroga

piroga (francuski pirogue < španjolski piragua, iz karipskoga), čamac što ga koriste domorodci u različitim ...

Tkon

Tkon, naselje, luka i općina na sjeveroistočnoj obali otoka Pašmana; 753 st. (2011). Leži podno brežuljka, ...