Upit đeram, pronađeno natuknica: 4

đeram

đeram (tur. germek: protegnuti, ispružiti, ili turcizam grč. podrijetla od novogrč. γεράνı: bunarska ...

bunar

bunar (tur.) (hladenac, kladenac, studenac, zdenac), iskopana duboka i podgrađena jama u koju se hvata ...

Kopilović, Jakov

Kopilović, Jakov, hrvatski pjesnik (Subotica, 9. VII. 1918 – Subotica, 18. XI. 1996). God. 1941–45. ...

strojarstvo

strojarstvo, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja obuhvaća projektiranje, proizvodnju i eksploataciju ...