Upit Šaul, pronađeno natuknica: 30

Saul

Saul →  šaul ...

Šaul

Šaul (Saul), prvi izraelski kralj, vladao približno od 1022. pr. Kr. (?, oko 1060. pr. Kr. – ?, oko ...

Bass, Saul

Bass [bæs], Saul, američki dizajner, animator i redatelj (New York, 8. V. 1921 – Los Angeles, 25. IV. 1996). ...

Bellow, Saul

Bellow [be'lou], Saul, američki pisac (Lachine, Kanada, 10. VI. 1915 – Brookline, Massachusetts, 5. IV. 2005). ...

Perlmutter, Saul

Perlmutter [pə:ɹlmʌ'δəɹ], Saul, američki astrofizičar (Champaign-Urbana, Illinois, 22. IX. 1959). Diplomirao ...

Menem, Carlos Saúl

Menem [me'~], Carlos Saúl, argentinski pravnik i političar (Anillaco, 2. VII. 1930). Sin sirijskog useljenika. ...

Albahari, David

Albahari, David, srpski književnik i prevoditelj (Peć, 15. III. 1948). U Zagrebu studirao anglistiku. ...

Alfieri, Vittorio

Alfieri [~fiε:'~], Vittorio, talijanski književnik (Asti, 16. I. 1749 – Firenca, 8. X. 1803). Podrijetlom ...

Amalečani

Amalečani (hebr. ‘Amālēq), staro semitsko nomadsko pleme na Sinajskome poluotoku i u pustinji Negevu; ...

Amonci

Amonci ili Amonićani, stara semitska plemena istočno od rijeke Jordana s kojima su Izraelci vodili dugotrajne ...

(1)  2  3