Upit šovinizam, pronađeno natuknica: 4

šovinizam

šovinizam (franc. chauvinisme), nesnošljivost prema pripadnicima drugih etničkih skupina ili nacija, ...

Mostar, Gerhart Herrmann

Mostar [mɔ'star], Gerhart Herrmann (pravo ime Gerhart Herrmann), njemački književnik (Gerbitz kraj Bernburga, ...

nacionalizam

nacionalizam (njem. Nationalismus < franc. nationalisme), ideja i polit. pokret u modernoj epohi koji ...

Penev, Bojan

Penev [pe'nef], Bojan, bugarski književni povjesničar (Šumen, 27. ІV. 1882 – Sofija, 25. VI. 1927). ...