Upit šum, pronađeno natuknica: 43

šum

šum, u akustici, skup različitih zvučnih i nadzvučnih valova izazvanih vibracijama u nekom sredstvu ...

cogito ergo sum

cogito ergo sum [ko'gito e'rgo: ~] (latinski: mislim dakle jesam; u francuskoj verziji je pense donc ...

homo sum, humani nil (nihil) a me alienum puto

homo sum, humani nil (nihil) a me alienum puto [ho'mo ~ hu:ma:'ni: ~ (ni'hil) ~ ali·e:'num pu'to] (lat.), ...

acervus

acervus [ace'~] (latinski: gomila, hrpa), u elejaca, vrsta zaključka koji treba pokazati pričimbeni ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

Amazona

Amazona (vjerojatno od domorodačke riječi amasunu: šum velike vode) (port. Rio Amazonas, španj. Río ...

aneurizma

aneurizma (grč. ἀνεύρυσμα: proširenje), lokalno proširenje stijenke krvne žile ili srca, u obliku vrećice, ...

atelektaza

atelektaza (grč. ἀτελής: nepotpun + ἔϰτασıς: rastezanje), stanje kod kojega plućne alveole ne sadrže ...

Barnes, Julian

Barnes [bα:nz], Julian (Patrick), engleski pripovjedač i esejist (Leicester, 19. I. 1946). Diplomirao ...

bruitizam

bruitizam (franc. bruit: šum, buka). 1. Izvorno, futurističko-dadaistički predoblik povezivanja glazbe, ...

(1)  2  3  4  5