Upit županija, pronađeno natuknica: 244

županija

županija (župa), teritorijalna i upravna jedinica. O podrijetlu riječi župa (poslije županija) postoje ...

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija (VII), administrativno-teritorijalna jedinica u sjevernome dijelu Hrvatske; ...

Bribirska županija

Bribirska županija, srednjovjekovna hrvatska županija. Spominje ju prvi put Konstantin VII. Porfirogenet sredinom ...

Brinjska županija

Brinjska županija, stara hrvatska županija u Lici s Brinjem kao sjedištem; dijelom se prostirala i na ...

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija (XII), administrativno-teritorijalna jedinica u sjeveroistočnome dijelu Hrvatske; ...

Buška županija

Buška županija, stara hrvatska županija na području srednjeg i donjeg toka rijeke Like s pritocima. ...

Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačko-neretvanska županija (XIX), administrativno-teritorijalna jedinica u jugoistočnome dijelu ...

Gatska županija

Gatska županija, stara hrvatska županija na području rijeke Gacke i njezinih pritoka. Na sjeverozapadu ...

Gorska županija

Gorska županija, srednjovjekovna hrvatska županija na području između Kupe, Save, Korane i Une sa sjedištem ...

Hotučka županija

Hotučka županija, upravno-teritorijalna jedinica srednjovjekovnog Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije te ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|