Upit ��i��mi��i, pronađeno natuknica: 181

Agee, James

Agee [ẹi'62721i], James (Rufus), američki pripovjedač, filmski kritičar i scenarist (Knoxville, Tennessee, ...

Agustín, José

Agustín [aγusti'n], José, meksički književnik (Guadalajara, 19. VIII. 1944). Šezdesetih godina zajedno ...

alauni

alauni (lat. alumen: stipsa), skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule MIMIII (SO4)2 · 12H2O, ...

Almodóvar, Pedro

Almodóvar [almoδo'βar], Pedro, španjolski redatelj i scenarist (Calzada de Calatrava, La Mancha, 24. IX. 1949). ...

antistrefon

antistrefon (grčki ἀντıστρέφεıν: poći u suprotnome smjeru), sofističko zaključivanje koje se može iskrenuti. ...

apostrof

apostrof (kasnolat. apostrophus, od grč. ἀπόστροφος: odvrnut, odvraćen), znak izostavljanja dijela riječi. ...

atribut

atribut (prema lat. attributum: dodijeljeno, pridijeljeno, pripisano, pridano). 1. Ono što se nekomu ...

Baldwin, James Arthur

Baldwin [bɔ:'ldwin], James Arthur, američki pisac (New York, 2. VIII. 1924 – Saint-Paul-de-Vence, Francuska, ...

Balibar, Etienne

Balibar [baliba:'ʀ], Etienne, francuski filozof (Avallon, 23. IV. 1942). Intelektualno se formirao na ...

Baretić, Renato

Baretić, Renato, hrvatski novinar i književnik (Zagreb, 12. IV. 1963). Studirao komparativnu književnost ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >