Upit Ašoka, pronađeno natuknica: 4

Aśoka

Aśoka [aśo'ka] →  ašoka ...

Ašoka

Ašoka (Aśoka [aśo'ka]), indijski car od oko 273/265. do 236. ili 232. pr. Kr. Prihvativši budizam, napustio ...

Maurya

Maurya [mạu'rja], indijska dinastija (vladala od 321. do 185. pr. Kr.), čiji je prvi vladar Candragupta ...

Sanchi

Sanchi [sa'nči], budističko kulturno središte u indijskoj državi Madhya Pradesh, sjeveroistočno od Bhopala. ...