Upit Ampère André Marie, pronađeno natuknica: 5

Ampère, André Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

kinematika

kinematika (franc. cinématique, prema grč. ϰίνημα, genitiv ϰıνηματος: gibanje), grana mehanike koja ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...