Upit Beograd, pronađeno natuknica: 492

Beograd

Beograd, glavni i najveći grad Srbije; 1 166 763 st. (2011; obuhvaća gradske općine Vračar, Zvezdara, ...

Abramović, Marina

Abramović, Marina, srpska likovna umjetnica (Beograd, 30. XI. 1946). Diplomirala na Akademiji u Beogradu ...

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae [a:'kta ~to'rika ~ci:'ne: farma:'cie: ~ri:'ne:], glasilo ...

Adelsheim-Popović, Marija

Adelsheim-Popović [a:'dəlsxaim ~], Marija, glumica (Košice, Slovačka, 13. VI. 1822 – Beograd, 13. II. 1875). ...

Alačević, Miroslav

Alačević, Miroslav, hrvatski povjesničar i etnograf (Makarska, 29. III. 1843 – Split, 16. IX. 1927). ...

Alečković, Mira

Alečković, Mira, srpska književnica (Novi Sad, 2. II. 1924 – Beograd, 27. II. 2008). Studirala slavistiku ...

Aleksandar Obrenović

Aleksandar Obrenović, srbijanski kralj (Beograd, 14. VIII. 1876 – Beograd, 11. VI. 1903). Sin i od 1889. ...

Aleksander, Šandor

Aleksander, Šandor, hrvatski trgovac i mecena (Zagreb, 6. IV. 1866 – Beograd, 17/18. XII. 1929). Sin ...

Aleksić, Dragan

Aleksić, Dragan, književnik (Bunić, 28. XII. 1901 – Beograd, 22. VII. 1958). Studirao slavistiku u Pragu. ...

Andrić, Ivo

Andrić, Ivo, književnik (Travnik, 9. X. 1892 – Beograd, 13. III. 1975). Već u ranome djetinjstvu upoznaje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|