Upit Dejfob, pronađeno natuknica: 2

Dejfob

Dejfob (grč. Δηίφοβος, Dēíphobos), sin Prijama i Hekube, nakon Hektora najveći trojanski junak. Nakon ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...