Upit Delta, pronađeno natuknica: 68

delta (lingvistika)

delta (grčki δέλτα, délta; Δ, δ). 1. Četvrto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga dalet kao ...

delta (riječno ušće)

delta, riječno ušće koje se neprekidnim nanosima širi u more ili jezero; pritom se riječni tok lepezasto ...

Delta

Delta [de'ltə], porodica američkih višenamjenskih raketa-nosača za lansiranje satelita i drugih svemirskih ...

Delta Air Lines Inc.

Delta Air Lines Inc. [de'ltə ẹəɹ lạinz], američki zračni prijevoznik sa sjedištem u Atlanti, Georgia. ...

Delta Amacuro

Delta Amacuro [dε'lta amaku'ro], savezna država na sjeveroistoku Venezuele; 40 200 km2 sa 167 676 st. ...

Delta Cefeja

Delta Cefeja (δ Cephei), sedma po sjaju zvijezda u zviježđu Cefeju, pravilno promjenljive prividne magnitude ...

Delta Škorpiona

Delta Škorpiona, zvijezda džuba ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

Bayerovo pismo

Bayerovo pismo [bại'əɹ~], oznake zvijezda slovima grčkoga alfabeta i nazivom zviježđa u kojem se nalaze. ...

Cefej

Cefej (Kefej, latinski Cepheus [ce:'feus], oznaka: Cep), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Gušterice, ...

(1)  2  3  4  5  6  7