Upit Delta Cefeja, pronađeno natuknica: 4

Delta Cefeja

Delta Cefeja (δ Cephei), sedma po sjaju zvijezda u zviježđu Cefeju, pravilno promjenljive prividne magnitude ...

Bayerovo pismo

Bayerovo pismo [bại'əɹ~], oznake zvijezda slovima grčkoga alfabeta i nazivom zviježđa u kojem se nalaze. ...

Cefej

Cefej (Kefej, latinski Cepheus [ce:'feus], oznaka: Cep), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Gušterice, ...

modri divovi

modri divovi, zvijezde velikoga sjaja (do 25 000 puta sjajnije od Sunca), velike mase i površinske temperature ...