Upit Dioklecijanova palača, pronađeno natuknica: 22

Dioklecijanova palača

Dioklecijanova palača, carska rezidencija u Splitu, koju je oko 300. podignuo rimski car Dioklecijan. ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Dioklecijan, Gaj Aurelije Valerije

Dioklecijan, Gaj Aurelije Valerije (latinski Gaius Aurelius Valerius Diocletianus [ga'jus aure:'li·us ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

dvorac

dvorac, prebivalište, također i rezidencija svjetovnih i duhovnih vladara, plemstva i dr.; prvotno ladanjsko ...

Gerić, Vladimir

Gerić, Vladimir, hrvatski redatelj i prevoditelj (Zagreb, 9. III. 1928). Diplomirao slavistiku i romanistiku ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

Hauser, Alois

Hauser [hạu'zəɹ], Alois, austrijski arhitekt, restaurator i arheolog (Beč, 16. XI. 1841 – Baden kraj ...

Hébrard, Ernest

Hébrard [ebʀα:'ʀ], Ernest, francuski arhitekt, urbanist i arheolog (Pariz, 11. IX. 1875 – Pariz, 1933). ...

Karaman, Ljubo

Karaman, Ljubo, hrvatski povjesničar umjetnosti i konzervator (Split, 15. VI. 1886 – Zagreb, 19. IV. 1971). ...

(1)  2  3