Upit Durham, pronađeno natuknica: 19

Durham (grofovija)

Durham [dʌ'rəm], grofovija u sjeveroistočnoj Engleskoj; 2676 km2, 862 600 st. (2017). Obuhvaća područje ...

Durham (Velika Britanija)

Durham [dʌ'rəm], glavni grad istoimene grofovije u sjeveroistočnoj Engleskoj; 47 785 st. (2011). Povijesna ...

Durham (Sjedinjene Američke Države)

Durham [də:'rəm], grad u saveznoj državi North Carolina, u istočnom podnožju Appalachiansa, SAD; 228 330 st. ...

Durham, John George Lambton

Durham [dʌ'rəm], John George Lambton, britanski političar (London, 12. IV. 1792 – Cowes, 28. VII. 1840). ...

Beda Časni, sv.

Beda, Časni, sv. (lat. Baeda Venerabilis, engl. Bede the Venerable), engleski povjesničar i teolog (Wearmouth, ...

Browning, Elizabeth Barrett

Browning [brạu'niŋ], Elizabeth Barrett, engleska pjesnikinja (Durham, 6. III. 1806 – Firenca, 29. VI. 1861). ...

Candela, Félix

Candela (engl. izgovor [kænde'lə], španj. [kande'la]), Félix, američko-meksički arhitekt španjolskog ...

Darlington

Darlington [dα:'liŋtən], grad na rijeci Skerne (pritok rijeke Tees), sjeverna Engleska (grofovija Durham); ...

Hartlepool

Hartlepool [hα:'tlipu:l], grad i luka u sjeveroistočnoj Engleskoj, 40 km jugoistočno od Newcastlea (grofovija ...

Jeffreys, Harold

Jeffreys [62721e'friz], Harold, britanski matematičar, astronom i geofizičar (Fatfield, Durham, 22. IV. 1891 ...

(1)  2