Upit FAO, pronađeno natuknica: 20

FAO

FAO (akronim od engl. Food and Agriculture Organization), Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih ...

agrarna reforma

agrarna reforma, pojam s dva značenja. Prvotno je označivao zahvate što su ih provodile države radi ...

Basra

Basra (arapski Al-Baṣra, Al-Basrah), po veličini drugi grad i glavna luka Iraka; 1 871 994 st. (2009). ...

Boyd-Orr, John

Boyd-Orr [b61531id ɔ:ɹ], John, škotski nutricionist (Kilmaurs, 23. IX. 1880 – Edzell, 25. VI. 1971). Istaknuo ...

Ekonomska komisija za Afriku

Ekonomska komisija za Afriku (engleski Economic Commission for Africa, akronim ECA), regionalna ekonomska ...

Fijan, Nikola

Fijan, Nikola, hrvatski veterinar (Marino Selo kraj Pakraca, 1. XII. 1931 – Zagreb, 29. VII. 2009). ...

glad

glad, organski osjet složena karaktera, praćen obično osjećajem neugode. Osjet gladi u samom početku ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

kavijar

kavijar (njem. Kaviar < mlet. tal. caviaro < tur. havyar), očišćena i usoljena riblja ikra. Slana je ...

Kirkuk

Kirkuk (arap. Kirkūk [kirku:'k], također Karkuk), grad i upravno središte istoimene pokrajine u sjeveroistočnom ...

(1)  2