Upit Faraday Michael, pronađeno natuknica: 11

Faraday, Michael

Faraday [fæ'rədei], Michael, britanski fizičar i kemičar (Newington, 22. IX. 1791 – Hampton Court, 25. VIII. 1867). ...

električno polje

električno polje, prostor u kojem na električne naboje djeluju mehaničke sile. Veličina koja opisuje ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) napon ako se mijenja ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

Faradayev efekt

Faradayev efekt [fæ'rədei~], pojava magnetske rotacije polarizirane svjetlosti koju je Michael Faraday ...

Faradayev kavez

Faradayev kavez [fæ'rədei~], zatvorena metalna mreža ili metalni oklop koji štiti predmete ili ljude ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

plazma

plazma (engl. plasma, prema grč. πλάσμα: oblikovanje, tvorba), stanje potpuno ionizirane tvari koja ...

polarizacija dielektrika

polarizacija dielektrika, razmicanje pozitivnog i negativnog električnog naboja dijelova čestica koje ...

(1)  2