Upit Gabriele D’Annunzio, pronađeno natuknica: 5

D’Annunzio, Gabriele

D’Annunzio [dan:u'ncio], Gabriele, talijanski pisac (Pescara, 12. III. 1863 – Gardone Riviera, Brescia, ...

Borgese, Giuseppe Antonio

Borgese [bor62721e:'se], Giuseppe Antonio, talijanski književnik, kritičar i povjesničar (Polizzi Generosa, ...

Chiara, Piero

Chiara [kia:'ra], Piero, talijanski književnik (Luino, 23. III. 1913 – Varese, 31. XII. 1986). Pred ...

crepuscolari

crepuscolari [krepuskola:'ri] (poeti crepuscolari) (tal.), sutonski pjesnici, naziv kojim je kritika ...

Rijeka (grad)

Rijeka, grad, najveća hrvatska luka i sjedište Primorsko-goranske županije; 128 384 st. (2011). Smještaj ...