Upit Gaj Plinije Sekundo Stariji, pronađeno natuknica: 2

Plinije Sekundo Stariji, Gaj

Plinije Sekundo Stariji, Gaj (latinski Gaius Plinius Secundus Maior [ga:'jus pli:'ni·us seku'ndus ma:'jor]), ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...