Upit Getaldić, pronađeno natuknica: 12

Getaldić

Getaldić (Ghetaldi), dubrovačka plemićka obitelj. Prema predaji, bili bi podrijetlom iz Taranta u južnoj ...

Getaldić Kruhoradić, Frano

Getaldić Kruhoradić, Frano, hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 7. VIII. 1650 – Dubrovnik, 24. XII. 1719). ...

Getaldić, Marin

Getaldić, Marin (latinizirano Marinus Ghetaldus), hrvatski matematičar (Dubrovnik, 1568 – Dubrovnik, ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

Daksa

Daksa, otok pred ulazom u Rijeku dubrovačku i dubrovačku luku Gruž (Elafitsko otočje); 0,066 km2; dug ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

(1)  2