Upit Henderson Richard, pronađeno natuknica: 3

Henderson, Richard

Henderson [he'ndəsən], Richard, škotski molekularni biolog i biofizičar (Edinburgh, 19. VII. 1945). ...

egiptologija

egiptologija, znanost koja proučava povijest, jezik, duhovnu i materijalnu kulturu starog Egipta u razdoblju ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...