Upit Herak Marko, pronađeno natuknica: 2

Herak, Marko

Herak, Marko, hrvatski kemičar (Brašljevica kraj Ozlja, 6. VI. 1922). Diplomirao kemiju 1955., doktorirao ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...