Upit Hrvatinić Hrvoje Vukčić, pronađeno natuknica: 13

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski (? Kotor, danas Kotor Varoš, oko ...

Bebek, Emerik II.

Bebek, Emerik II. (Mirko), vranski prior i hrvatsko-dalmatinski ban (?, oko polovice XIV. st. – ?, prva ...

herceg

herceg (starohrv. herceg < madž. herceg, od starovisokonjem. herizoho/herizogo, srednjovisokonjem. herzoge: ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatinići

Hrvatinići, velikaški rod u srednjovjekovnoj Bosni koji je imao posjede na području Donjih krajeva, ...

Jelena Gruba

Jelena Gruba, bosanska kraljica (?, oko polovice XIV. st. – ?, nakon 18. III. 1399). Prvi se put spominje ...

Korčula (otok)

Korčula, otok u srednjodalmatinskome otočju; obuhvaća 271,47 km2 s 15 463 st. (2011). Leži jugozapadno ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...

Omiš

Omiš, grad i luka 21 km jugoistočno od Splita; 6387 st. (2011). Leži na ušću rijeke Cetine, podno Omiške ...

Poljica (Split)

Poljica, kraj u Dalmaciji istočno i jugoistočno od Splita; obuhvaća oko 250 km2 sa 13 659 st. (2011). ...

(1)  2