Upit Identitet, pronađeno natuknica: 169

identitet

identitet (njem. Identität < kasnolat. identitas). 1. Istovjetnost, potpuna jednakost; odnos po kojem ...

algebarski identitet

algebarski identitet, jednakost dvaju algebarskih izraza koja ostaje točna ako se umjesto općih brojeva ...

trigonometrijski identitet

trigonometrijski identitet, jednakost dvaju trigonometrijskih izraza koja ostaje točna ako se umjesto ...

Adler, Jankel

Adler [a'~], Jankel, poljski slikar (Tuszyn, 26. VII. 1895 – Aldbourne, Engleska, 25. IV. 1949). Studirao ...

adolescencija

adolescencija (lat. adolescentia: mlado doba, mladost), mladenaštvo, životno razdoblje između kraja ...

afirmacija

afirmacija (lat. affirmatio). 1. Potvrđivanje, potvrda; pozitivna tvrdnja. Suprotno: negacija. 2. U ...

Akl, Said

Akl, Said (arapski Sa‘īd ‘Aql [63308akl]), libanonski pjesnik, dramatičar i jezični reformator (Zahla, 4. VII. 1912 ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

Altamirano, Ignacio Manuel

Altamirano [~ra'~], Ignacio Manuel, meksički književnik i političar indijanskog podrijetla (Tixtla, ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >