Upit Ivan III, pronađeno natuknica: 91

Babonići

Babonići (Babonegi, Babonezi, Babonežići), hrvatski plemićki rod podrijetlom iz Goričke župe. U XIII. st. ...

Drašković, Ivan III.

Drašković, Ivan III., hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban i ugarski palatin (?, 1603 – Óvár, VIII. 1648). ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

renesansa

renesansa (franc. renaissance: obnova, preporod), naziv za razdoblje u europskoj kulturi XV–XVI. st. ...

Tridesetogodišnji rat

Tridesetogodišnji rat, vjersko-politički oružani sukob vodećih europskih sila i njihovih saveznika, ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Asenovci

Asenovci, bugarska carska dinastija kumanskog podrijetla, vladala od 1185. do 1280. Braća Petar (poginuo ...

Biševo

Biševo, otočić 4 km jugozapadno od Visa s istoimenim naseljem; obuhvaća 5,91 km2 s 11 st. (2011). Dug ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10