Upit Jajce, pronađeno natuknica: 24

Jajce

Jajce, grad u srednjoj Bosni, na ušću Plive u Vrbas, BiH (Federacija BiH); 7172 st. (2013; 13 579 st., ...

Berislavić, Petar

Berislavić, Petar, hrvatski ban (Trogir, 1475 – Vražji vrtal ili Vražja gora kraj Korenice, 20. V. 1520). ...

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac, grad ispod Grmeča, zapadna BiH (Federacija BiH); 3427 st. (2013; 5381 st., 1991). ...

Bosanski sandžak

Bosanski sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica na području Bosne i Hercegovine. Nakon propasti Bosanskoga ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Brod (bosanska župa)

Brod, srednjovjekovna bosanska župa (supa Bored). Spominje se prvi put 1244. u ispravi kralja Bele IV., ...

Derenčin, Emerik

Derenčin, Emerik (Emericus de Derenchen, Imre Derencsényi), hrvatski ban i vojskovođa (? – Kara Hisar-i ...

Dragišić, Juraj

Dragišić, Juraj (Georgius Benignus de Salviatis, de Argentina, de Bosnia, Macedo, de Feliciis, Dobrotić, ...

Husrev-beg

Husrev-beg, bosanski sandžak-beg (Seres, oko 1480 – Sarajevo, oko 18. VI. 1541). Po ocu Ferhad-begu ...

Jajačka banovina

Jajačka banovina, srednjovjekovna vojna i upravno-teritorijalna jedinica Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva ...

(1)  2  3