Upit Jakarta, pronađeno natuknica: 18

Jakarta

Jakarta [62721aka'rta] (1619–1949. Batavia [bata:'via]; 1949–72. Djakarta [d’aka'rta]), glavni grad Indonezije; ...

Alisjahbana, Sutan Takdir

Alisjahbana, Sutan Takdir, indonezijski pisac i filolog (Natah, Sumatra, 11. II. 1908 – Jakarta, 17. VII. 1994). ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Coen, Jan Pieterszoon

Coen [kun], Jan Pieterszoon, osnivač nizozemskog kolonijalnog carstva na Malajskom arhipelagu (Hoorn, ...

Diemen, Anton van

Diemen [di'mə], Anton van, nizozemski političar i istraživač (Culemborg, 1593 – Batavia, danas Jakarta, ...

Floresko more

Floresko ili Sundsko more, unutrašnje more Malajskog arhipelaga, u ekvatorskom pojasu Tihog oceana; ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

Haasse, Hella S.

Haasse [ha:'sə], Hella S. (pravo ime Hélène Serafia van Lelyveld-Haasse), nizozemska književnica (Batavia, ...

Indijski ocean

Indijski ocean, najmanji ocean na Zemlji; obuhvaća 74 917 000 km2 ili oko 21% svjetskoga mora. Nalazi ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

(1)  2