Upit Kadriranje, pronađeno natuknica: 4

Fatičić, Fjodor

Fatičić, Fjodor, hrvatski umjetnički fotograf (Zadar, 2. II. 1947). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu ...

kadar

kadar (franc. cadre: okvir). 1. Stručno osoblje neke radne ili profesionalne organizacije (nastavni ...

Koman, Mitja

Koman, Mitja, hrvatski fotograf (Veliki Podlog, Slovenija, 31. I. 1935 – Zagreb, 4. III. 2002). Završio ...

Mjeda, Luka

Mjeda, Luka, hrvatski umjetnički fotograf (Zagreb, 26. XII. 1952). Diplomirao na Fakultetu strojarstva ...