Upit Karlo X, pronađeno natuknica: 30

Lawrence, Thomas

Lawrence [lɔ'rəns], Thomas, engleski slikar (Bristol, 13. IV. 1769 – London, 7. I. 1830). U slikarstvu ...

Poljska

Poljska (Polska, Rzeczpospolita Polska), država u sjeveroistočnome dijelu srednje Europe, uz obalu Baltičkoga ...

Wittelsbach

Wittelsbach [vi'təlsbax], njemačka velikaška dinastija koja je vladala Bavarskom (1180–1918), Pfalzom ...

Alpe

Alpe (njemački Alpen, francuski Alpes, talijanski Alpi), oko 1200 km dug i prosječno 150 do 260 km širok ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Bačka

Bačka (madžarski Bácska), područje između Dunava na zapadu i jugu i Tise na istoku, uglavnom u sjeverozapadnom ...

Bavarska

Bavarska (njemački Bayern [bại'əɹn]), najveća savezna zemlja (puni naziv Slobodna država Bavarska/Freistaat ...

Capet

Capet [kapε'] (udomaćeno Kapetovići), francuska dinastija, nasljednica Karolinga, koju je osnovao Hugo ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

(1)  2  3