Upit Kodak, pronađeno natuknica: 5

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company [i:'stmən kọu'dæk kʌ'mpəni] (kraći naziv Kodak), glavni američki proizvođač filmova, ...

Eastman, George

Eastman [i:'stmən], George, američki tvorničar (Waterville, 12. VII. 1854 – Rochester, 14. III. 1932). ...

Harrow

Harrow [hæ'rəu], grad u jugoistočnoj Engleskoj, oko 19 km sjeverozapadno od središta Londona; 80 213 st ...

Marčelja, Stjepan

Marčelja, Stjepan, hrvatski i australski fizičar (Zagreb, 22. IX. 1941). Diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom ...

optički disk

optički disk, medij za pohranu digitalnih zapisa (zvuka, slike, videa i filma, drugih računalnih datoteka) ...