Upit Kučuk-Kajnardžijski mir, pronađeno natuknica: 2

Kučuk-Kajnardžijski mir

Kučuk-Kajnardžijski mir, mir sklopljen 21. VII. 1774. između Rusije i Osmanskoga Carstva u selu Kučuk-Kajnardži ...

Rumjancev, Pjotr Aleksandrovič

Rumjancev [rum’a'ncəf], Pjotr (Pëtr) Aleksandrovič, ruski vojskovođa (Moskva, 15. I. 1725 – Tašan’, ...