Upit Lessing Gotthold Ephraim, pronađeno natuknica: 2

Lessing, Gotthold Ephraim

Lessing [lε'siŋ], Gotthold Ephraim, njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti ...

Homer

Homer (grčki Ὅμηρος, Hómēros), grčki epičar (VIII. st. pr. Kr.). S iznimkom nekolicine helenističkih ...