Upit Luksemburg, pronađeno natuknica: 27

Luksemburg

Luksemburg (luksemburški Groussherzogtum Lëtzebuerg, francuski Grand-Duché de Luxembourg, njemački Großherzogtum ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

Bock, Ivan Petar

Bock [bok], Ivan Petar, teološki pisac (Esch sur Alzette, Luksemburg, 9. III. 1865 – Sarajevo, 17. VI. 1944). ...

euro

euro (prema Europa), jedinstvena zajednička valuta Europske unije, uvedena u trećoj fazi ostvarivanja ...

Europska unija

Europska unija (engl. European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

frankofonske zemlje

frankofonske zemlje ili frankofonija (franc. pays francophones, francophonie), naziv kojim se (približno ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Hoffman, Jules Alphonse

Hoffman [ɔfma'n], Jules Alphonse, francuski imunolog (Echternach, Luksemburg, 2. VII. 1941). Doktorirao ...

(1)  2  3