Upit MMF, pronađeno natuknica: 12

MMF

MMF →  međunarodni monetarni fond ...

ekonomski automatizam

ekonomski automatizam, termin proizašao iz klasične političke ekonomije, koja je smatrala da gospodarstvo ...

globalizacija

globalizacija (franc. globalisation), gospodarski, društveni, politički i kulturni procesi koji vode ...

Mahathir bin Mohamad

Mahathir bin Mohamad [maha'thir ~ moha'mad], malezijski političar (Alor Setar, 20. XII. 1925). Diplomirao ...

međunarodna plaćanja

međunarodna plaćanja, plaćanja među pojedinim zemljama i njihovim rezidentima radi podmirivanja obveza ...

međunarodne organizacije

međunarodne organizacije, udruženja država zasnovana u pravilu na međunar. ugovoru kao konstitutivnom ...

Međunarodni monetarni fond

Međunarodni monetarni fond (akronim MMF; engleski International Monetary Fund, akronim IMF), međunarodna ...

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development, ...

specijalno pravo vučenja

specijalno pravo vučenja (engl. special drawing rights, akronim SDR), međunarodna rezervna valuta koju ...

stand-by aranžman

stand-by aranžman [stæ'ndbai ~] (prema engl. stand-by: uporište, oslonac), sporazum kojim Međunarodni ...

(1)  2