Upit Masaccio, pronađeno natuknica: 5

Masaccio

Masaccio [maza'č:o] (pravo ime Tommaso di Giovanni Simone Guidi), talijanski slikar (San Giovanni Valdarno ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

Andrea del Castagno

Andrea del Castagno [andrε:'a ~ kasta'ń:o], talijanski slikar (Castagno, ? 1423 – Firenca, 19. VIII. 1457). ...

Masolino da Panicale

Masolino da Panicale [mazoli:'no ~ panika:'le] (pravo ime Tommaso di Cristoforo Fini), talijanski slikar ...

renesansa

renesansa (franc. renaissance: obnova, preporod), naziv za razdoblje u europskoj kulturi XV–XVI. st. ...