Upit Metamorfoza, pronađeno natuknica: 22

metamorfoza

metamorfoza (grč. μεταμόρφωσις), općenito: preobrazba, pretvorba. 1. U grčkoj mitologiji bogovi su ...

aurea aetas

aurea aetas [ạu're·a e:'ta:s] (lat.: zlatni vijek), u antičkoj mitskoj predodžbi, prvo doba nakon stvaranja ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

Baudelaire, Charles

Baudelaire [bodlε:'ʀ], Charles, francuski pjesnik i kritičar (Pariz, 9. IV. 1821 – Pariz, 31. VIII. 1867). ...

Betondić, Jakov

Betondić, Jakov, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Dubrovnik, 24. VII. 1758 – Koločep, 4. IX. 1819). Na ...

endometamorfoza

endometamorfoza (endo- + metamorfoza), vrsta kontaktne metamorfoze na mjestima gdje se dodiruje silikatna ...

Filomela

Filomela (grč. Φıλομήλη, Philomḗlē), po grčkom mitu, kći atenskoga kralja Pandiona, koju je obeščastio ...

Gučetić, Ivan, ml.

Gučetić, Ivan, ml., hrvatski dramatičar (Dubrovnik, 7. IV. 1625 – Dubrovnik, 6. IV. 1667). U Rimu 1639. ...

Hrubín, František

Hrubín [62673ru'bi:n], František, češki književnik (Prag, 17. IX. 1910 – České Budějovice, 1. III. 1971). ...

Kalista (religija)

Kalista (grč. Καλλıστώ, Κallistṓ), u grčkoj mitologiji, nimfa iz Artemidine pratnje. Sa Zeusom zanijela ...

(1)  2  3