Upit Naša nada – Our Hope, pronađeno natuknica: 3

Naša nada – Our Hope

Naša nada – Our Hope [ạuə họup], glasilo Hrvatske katoličke zajednice (HKZ) u SAD-u. Počela je izlaziti ...

Belavić, Placido

Belavić, Placido (Marko), hrvatski crkveni pisac i prevoditelj (Karlovac, 23. III. 1868 – Vukovar, 17. II. 1957). ...

Hrvatska katolička zajednica u SAD-u

Hrvatska katolička zajednica u SAD-u (HKZ), organizacija koju su osnovali u Garyju u Indiani 12. X. 1921. ...