Upit Niceja, pronađeno natuknica: 3

Niceja

Niceja (lat. Nicaea [ni:kại'a]) →  nikeja ...

Nikeja

Nikeja ili Niceja (grč. Νιϰαία, Nikaía), grad u antičkoj Bitiniji, danas Iznik u maloazijskom dijelu ...

Robert (?-1035)

Robert (zvan Robert Veličanstveni, francuski le Magnifique, ili Đavao, francuski le Diable), normandijski ...