Upit Opus Dei, pronađeno natuknica: 10

Opus Dei

Opus Dei [o'pus de'i:] (puno ime Societas sacerdotalis Sacrae Crucis et Opus Dei: Svećenička družba ...

Glavurtić, Miro

Glavurtić, Miro, hrvatski slikar i književnik (Škaljari kraj Kotora, Crna Gora, 5. IX. 1932). Diplomirao ...

Laibach

Laibach [la'jbah], slovenska glazbena i umjetnička (multimedijska) skupina, utemeljena 1980. u Trbovlju. ...

stalež

stalež, društveni sloj koji se zasniva na ugledu i časti. Zatvoren je prema pripadnicima nižih društvenih ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Corelli, Arcangelo

Corelli [korε'l:i], Arcangelo, talijanski skladatelj i violinist (Fusignano di Romagna, 17. II. 1653 ...

Klović, Julije

Klović, Julije (latinski Georgius Julius Croata, tal. Giulio Clovio Croata), hrvatski minijaturist (Grižane ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

Visconti, Luchino

Visconti [visko'~], Luchino, talijanski redatelj (Milano, 2. XI. 1906 – Rim, 17. III. 1976). Iz plemićke ...

(1)