Upit Oton I, pronađeno natuknica: 48

Galba, Servije Sulpicije

Galba, Servije Sulpicije (latinski Servius Sulpicius Galba [se'rwi·us sulpi'ki·us ga'lba]), rimski car ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Istočna marka

Istočna marka, pogranično upravno područje unutar Franačkoga Carstva, utemeljeno prilikom njegove podjele ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

Nassau (vojvodstvo)

Nassau [na'sau], nekadašnje njemačko vojvodstvo na području sjeverno od ušća Majne u Rajnu. Najranije ...

Orsan

Orsan, zatvoreni kazališni prostor i prva javna kazališna dvorana u Dubrovniku, u adaptiranom arsenalu. ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

pornokracija

pornokracija (franc. pornocratie, od grč. πόρνη: bludnica + -kracija), u zapadnoj crkvenoj povijesti, ...

Silvestar II.

Silvestar II. (pravo ime Gilbert d’Aurillac), papa od 999. do 1003 (Auvergne, između 940. i 950 – Rim, ...

Wittelsbach

Wittelsbach [vi'təlsbax], njemačka velikaška dinastija koja je vladala Bavarskom (1180–1918), Pfalzom ...

(1)  2  3  4  5