Upit Pečuh, pronađeno natuknica: 29

Pečuh

Pečuh (madžarski Pécs [pe:č]; njemački Fünfkirchen), grad u južnoj Madžarskoj, upravno središte županije ...

Adamović Čepinski, Ivan Kapistran I.

Adamović Čepinski, Ivan Kapistran I., hrvatski veleposjednik i ekonomist (Pečuh, 21. X. 1726 – Čepin, ...

Adžić, Stjepan

Adžić, Stjepan (Stephanus Agych), hrvatski pjesnik (Rajevo Selo, 1730 – Pečuh, 26. XII. 1789). Školovanje ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Bálint, András

Bálint [ba:'~], András, madžarski filmski i kazališni glumac (Pečuh, 26. IV. 1943). Odigrao niz uloga ...

Baranja

Baranja, dio Panonske nizine u istočnoj Hrvatskoj oko utoka Drave u Dunav; 1147 km2, 40 262 st. (2011). ...

Baranjsko-Bajska Srpsko-Madžarska Republika

Baranjsko-Bajska Srpsko-Madžarska Republika (madž. Barany-Bajsi Szerb-Magyar Köztársaság), privremena ...

Baranya

Baranya [bα'rαńα], županija u južnoj Madžarskoj, u međurječju Dunava i Drave; 4430 km2, 368 135 st. ...

Beli Manastir

Beli Manastir (madžarski Pélmonostor), grad 33 km sjeverno od Osijeka; 8034 st. (2011). Najveće baranjsko ...

Blažetin, Stipan

Blažetin, Stipan, hrvatski književnik (Santovo, madžarski Herczegszántó, Madžarska, 24. X. 1941 – Pečuh, ...

(1)  2  3