Upit Petrijanec, pronađeno natuknica: 5

Petrijanec

Petrijanec, naselje i općinsko središte 9 km sjeverozapadno od Varaždina; 1431 st. (2011). Leži na 184 m ...

Bogadek, Franjo Alojzij

Bogadek, Franjo Alojzij (Francis Aloysius), hrvatski iseljenički odvjetnik i leksikograf (Petrijanec ...

Rojko, Pavel

Rojko, Pavel, hrvatski glazbeni pedagog (Petrijanec kraj Varaždina, 1. I. 1944 – Zagreb, 22. X. 2017). ...

Skok, Joža

Skok, Joža (Josip), hrvatski književni kritičar i povjesničar (Petrijanec kraj Varaždina, 14. II. 1931 ...

Varaždinska županija

Varaždinska županija (V), administrativno-teritorijalna jedinica u sjevernom dijelu središnje Hrvatske ...