Upit Poljički statut, pronađeno natuknica: 9

Poljički statut

Poljički statut, statut zajednice Poljičana, prva redakcija kojega je sastavljena 1440. →  poljičicom, ...

Barada, Miho

Barada, Miho, hrvatski povjesničar (Seget kraj Trogira, 16. III. 1889 – Zagreb, 9. VII. 1957). Studij ...

bosančica

bosančica (bosanica, bosanska azbukva, bosanska ćirilica, hrvatsko-bosanska ćirilica, bosansko-dalmatinska ...

Haněl, Jaromir

Haněl [62673a'n’el], Jaromir, češki i hrvatski pravni povjesničar (Třebíč, Češka, 9. IV. 1847 – Znojmo, ...

Jagić, Vatroslav

Jagić, Vatroslav, hrvatski slavist (Varaždin, 6. VII. 1838 – Beč, 5. VIII. 1923., pokopan u Varaždinu). ...

martolozi

martolozi (tur. < novogrč. ἀρματολοί: naoružani ljudi) (također martalosi i armatoli), pripadnici voj. ...

običajno pravo

običajno pravo, pravo nastalo time što su običaji iz pravne sfere nesmetanim dugotrajnim ponavljanjem ...

statut

statut (kasnolat. statutum, poimeničeni srednji rod participa perfekta od klas. lat. statuere: odlučiti, ...

općina

općina, temeljna jedinica lokalne samouprave na području na kojem djeluje neki lokalni sustav upravljanja; ...