Upit Punta Arenas, pronađeno natuknica: 21

Punta Arenas

Punta Arenas [pu'nta are'nas] (od 1927. do 1937. Magallanes [maγaja'nes]), luka i najveći grad južnoga ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Biluš, Dujam

Biluš, Dujam (Doimo), hrvatski glumac i kazališni organizator (Punta Arenas, Čile, 7. V. 1894 – Split, ...

Borić Crnošija, Vladimir

Borić Crnošija, Vladimir, čileanski biskup (Punta Arenas, Čile, 23. IV. 1905 – Punta Arenas, 29. VIII. 1973). ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Díaz Eterovic, Ramón

Díaz Eterovic [di'as ~], Ramón, čileanski pisac (Punta Arenas, 15. VIII. 1956). Jedan od najboljih prozaika ...

Gašić, Petar

Gašić, Petar, hrvatski pedagog, glazbenik i novinar (Orašac, 6. VII. 1875 – Punta Arenas, Čile, 26. VIII. 1918). ...

Goic Karmelic, Alejandro

Goic Karmelic [gọik ka'rmelik], Alejandro, čileanski biskup (Punta Arenas, Čile, 7. III. 1940). Potomak ...

Juričić, Andrija

Juričić, Andrija, hrvatski iseljenik, trgovac (Križišće, 1867 – Punta Arenas, Čile, ?). Godine 1885. ...

Lausic Glasinovic, Sergio

Lausic Glasinovic, Sergio, čileanski povjesničar hrvatskog podrijetla (Punta Arenas, 30. X. 1942). Profesor ...

(1)  2  3