Upit Renaixença, pronađeno natuknica: 5

Renaixença

Renaixença [r:ənəšɛ'nsə], pokret za oživljavanje katalonske kulture i jezika u XIX. st. Početkom pokreta ...

Bofarull i de Brocà, Antoni de

Bofarull i de Brocà [bufəru'ļ i δə βruka'], Antoni de, španjolski povjesničar i dramski pisac katalonske ...

Katalonci

Katalonci, romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Kataloniji. U katalonske se zemlje (paisos catalans) ...

Ruyra i Oms, Joaquim

Ruyra i Oms [r:ụi'rə i ɔms], Joaquim, španjolski književnik katalonskoga jezičnog izraza (Girona, 27. IX. 1858 ...

Verdaguer i Santaló, Jacint

Verdaguer i Santaló [bərδəγe' i səntəlo'], Jacint (znan i kao Mossen Cinto), španjolski književnik katalonskoga ...