Upit Rich Adrienne, pronađeno natuknica: 4

Rich, Adrienne

Rich [rič], Adrienne, američka pjesnikinja i esejistica (Baltimore, 16. V. 1929 – Santa Cruz, California, ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

Whitman, Walt

Whitman [ʍi'tmən], Walt, američki pjesnik (West Hills, Long Island, 31. V. 1819 – Camden, New Jersey, ...

ženski pokreti

ženski pokreti, društveni pokreti brojnih orijentacija koji polazeći od načela jednake vrijednosti (jednakosti) ...