Upit Roger Bacon, pronađeno natuknica: 5

Bacon, Roger

Bacon [bẹi'kən], Roger, engleski filozof, teolog i učenjak (kraj Ilchestera, grofovija Somerset, oko ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

eksperiment

eksperiment ili pokus (lat. experimentum), postupak kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava, koji ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

znanstvena fantastika

znanstvena fantastika (engl. science fiction), žanr u književnosti, filmu, televiziji i stripu, koji ...