Upit STRUKTURALIZAM, pronađeno natuknica: 37

strukturalizam

strukturalizam (franc. structuralisme, prema structure: struktura), teorija i metodologija proučavanja, ...

glosematika

glosematika (prema grč. γλῶσσα: jezik, izraz) (danski, odn. kopenhagenski strukturalizam), općelingvistička ...

kopenhagenski strukturalizam

kopenhagenski strukturalizam →  glosematika ...

analiza

analiza (grč. ἀνάλυσις: rastavljanje, lučenje). 1. Raščlanjivanje neke složene cjeline (materijalne, ...

biheviorizam

biheviorizam (amer. engl. behaviorism, od behavior: ponašanje). 1. Radikalni pravac objektivne psihologije ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Goldmann, Lucien

Goldmann [~ma'n], Lucien, francuski filozof i sociolog (Bukurešt, 20. VII. 1913 – Pariz, 8. X. 1970). ...

Guberina, Petar

Guberina, Petar, hrvatski lingvist i fonetičar (Šibenik, 22. V. 1913 – Zagreb, 22. I. 2005). Završio ...

izravna sastavnica

izravna sastavnica, u lingvistici, termin za jezičnu jedinicu koja je dio veće konstrukcije, a najčešće ...

(1)  2  3  4