Upit Sadržaj, pronađeno natuknica: 398

sadržaj

sadržaj, pojam koji je uveo njemački filozof G. W. F. Hegel (Predavanja o estetici, 1835) podrazumijevajući ...

ABBA

ABBA, švedski pop-sastav, utemeljen 1972. u Stockholmu. Jezgru postave činili su gitarist Björn Ulvaeus ...

Afro-malgaška unija

Afro-malgaška unija, regionalna politička, vojna i ekonomska organizacija 12 afričkih država sa sjedištem ...

akademizam

akademizam (prema akademija), znanstveni formalizam i suhoparnost; u umjetnosti, korištenje ustaljenih ...

Albatross

Albatross, švedska oceanografska ekspedicija, nazvana po motornoj škuni Albatross na kojoj je plovila. ...

amandman

amandman (franc. amendement: poboljšanje, ispravak, izmjena, prema lat. emendatio). 1. Prijedlog izmjene ...

Amfortas

Amfortas ili Anfortas [~fo'~], prema keltskoj legendi, kralj vitezova sv. Grala, koji je bio ranjen ...

amnestija

amnestija (lat. amnestia < grč. ἀμνηστία: zaboravljanje [učinjene nepravde], opraštanje), akt zakonodavnoga ...

amnezija

amnezija (a1- + -mnezija), gubitak, prekid ili oslabljenje pamćenja za određeno vrijeme ili za određeni ...

analitički sud

analitički sud, u filozofiji, sud kod kojega predikat kazuje nešto što je već sadržano u pojmu subjekta ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|